تغییرات در آئین دادرسی مالیاتی

تغییرات آئین دادرسی مالیاتی برطبق قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اجرایی از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ به اهتمام دکتراحمد غفارزاده، آقایان علی ترچانی و مصطفی قهرمانی با همکاری شرکت همراهان سیستم گوهر جهت استفاده عزیزان جامعه حسابداران تهیه گردیده ادامه مطلب

قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور همراه با نکات مهم احکام مالیاتی بودجه

شرکت همراهان سیستم گوهر با حضور افتخاری جناب آقای دکتر احمد غفارزاده و به همراه جناب آقای مصطفی قهرمانی در لایو روز دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۲۱ که در پیج اینستاگرام همراهان سیستم گوهر به آدرس https://instagram.com/hamrahansystem_official برگزار می ادامه مطلب