خزانه داری

معرفی نرم افزار خزانه‌داری (دریافت و پرداخت) همراهان سیستم گوهر معرفی سریال دسته چکهای دریافتی از بانکها و چاپ چک بانکهای مختلف گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت (امکان فراخوانی اطلاعات از بانک) گزارش موجودی صندوق و بانک در ادامه مطلب

حقوق و دستمزد و تایم شیت

معرفی نرم افزار حقوق و دستمزد، کارگزینی و تایم شیت همراهان سیستم گوهر تعریف چارت سازمانی، در دو قالب واحد سازمانی و پست سازمانی و انتساب هر پست به پرسنل اتصال به انواع دستگاههای حضور و غیاب و دریافت اطلاعات از ادامه مطلب

حسابداری جامع شش سطحی

معرفی نرم افزار حسابداری جامع شش سطحی همراهان سیستم گوهر حسابداری مالی، پیمانکاری و صنعتی حسابداری تجمیعی (شعب) و ارزی مدیریت و کنترل قراردادها امکان طراحی طول کدینگ حسابها توسط کاربر امکان طراحی کدینگ حسابها به صورت درختی امکان تعریف ادامه مطلب

بررسی برخی از حقوق و تکاليف موديان در قانون ماليات ها

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در تیرماه سال ۹۴ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده است . اصلاحیه ای که یکی از اهداف آن رعایت حقوق مودیان و تحقق عدالت مالیاتی می باشد. قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیات ادامه مطلب

بخشنامه ۹۲۵۳ – معافیت ارزش افزوده خدمات درمانی بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ۹۰/۷/۹( معافیت ارزش افزوده خدمات درمانی در قالب قرارداد)

نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین ادامه مطلب

ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار

ماده ۱ : کلیــه کــارکنــان مشمـول قــانــون کــار بــا تــوجــه بــه وظایفــی که درزمان تصویب طرح (۱/۴/۸۶) تصدی آنرا برعهده دارند با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی و ضوابط این دستورالعمل با همکاری کمیته طبقه بندی ادامه مطلب