بودجه ریزی عملیاتی

معرفی نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی همراهان سیستم گوهر مشخص نمودن اهداف سازمان، زمانبندی رسيدن به اهداف، تعيين سقف هزينه ها و تعيين زمان محقق شدن درآمدها توسط هریک از واحدهای سازمان همگي از مواردي هستند كه ميزان ريسك را ادامه مطلب

فروش و حسابداری فروش

معرفی نرم افزار فروش و حسابداری فروش همراهان سیستم گوهر انجام تنظیمات مدیریتی سیستم و تعیین سطح دسترسی کاربران تعریف مراکز فروش با در نظر گرفتن کلیه مشخصات ریز و تکمیلی هر مرکز تعریف مکانهای تحویل کالای فروش رفته تعریف ادامه مطلب

انبار و حسابداری انبار و تولید

معرفی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همراهان سیستم گوهر معرفی انواع انبار (به ویژه انبار پایه کار) جهت ایستگاه های تولید معرفی کالاها و انبارهای مختلف همراه با ویژگیهای متنوع و فرمول کالا (شامل روش های قیمت گذاری، گروه ادامه مطلب

اموال و دارایی ثابت

معرفی نرم افزار اموال و دارایی ثابت همراهان سیستم گوهر معرفی گروه قوانین و قوانین محاسبه استهلاک مطابق ماده ۱۵۱ قوانین مالیاتی معرفی نوع و گروه دارایی ها (گروه بندی دارایی ها) معرفی محل های استقرار دارایی ها امکان ایجاد ادامه مطلب

خزانه داری

معرفی نرم افزار خزانه‌داری (دریافت و پرداخت) همراهان سیستم گوهر معرفی سریال دسته چکهای دریافتی از بانکها و چاپ چک بانکهای مختلف گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت (امکان فراخوانی اطلاعات از بانک) گزارش موجودی صندوق و بانک در ادامه مطلب

حقوق و دستمزد و تایم شیت

معرفی نرم افزار حقوق و دستمزد، کارگزینی و تایم شیت همراهان سیستم گوهر تعریف چارت سازمانی، در دو قالب واحد سازمانی و پست سازمانی و انتساب هر پست به پرسنل اتصال به انواع دستگاههای حضور و غیاب و دریافت اطلاعات از ادامه مطلب