پرش لینک ها

گوگل مپ.

با عناصر موضوعی به سبک قدیمی خداحافظی کنید! هاب تعداد زیادی عنصر را شامل می شود که هم از عناصر مدرن و هم از عناصر سنتی تشکیل شده است. ایده های خود را با یک ویرایشگر بصری بصری زنده کنید. وب سایت خود را به صورت بصری ایجاد ، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید. بدون کدگذاری لازم است!

در برخی از موارد نقشه های گوگل در دامنه های IR به مشکل بر میخورند، برای مشاهده طرح بندی این نقشه ها  اینجا  کلیک کنید.
استایل 1
استایل 2
استایل 3
استایل 4
استایل 5
استایل 6