نرم افزار فروشگاهی

معرفی نرم افزار فروشگاهی همراهان سیستم گوهر ویژگی های نرم افزار فروشگاهی همراهان سیستم گوهر امکانات نرم افزار فروشگاهی همراهان سیستم گوهر گزارش های نرم افزار فروشگاهی همراهان سیستم گوهر تصاویر نرم افزار فروشگاهی همراهان سیستم گوهر برای دریافت مشاوره ادامه مطلب

نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی

معرفی نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی همراهان سیستم گوهر مشخص نمودن اهداف سازمان، زمانبندی رسيدن به اهداف، تعيين سقف هزينه ها و تعيين زمان محقق شدن درآمدها توسط هریک از واحدهای سازمان همگي از مواردي هستند كه ميزان ريسك را ادامه مطلب

نرم افزار فروش کالا و خدمات و حسابداری فروش (ریالی و ارزی)

معرفی نرم افزار فروش و حسابداری فروش همراهان سیستم گوهر انجام تنظیمات مدیریتی سیستم و تعیین سطح دسترسی کاربران تعریف مراکز فروش با در نظر گرفتن کلیه مشخصات ریز و تکمیلی هر مرکز تعریف مکانهای تحویل کالای فروش رفته تعریف ادامه مطلب

نرم افزار انبار و حسابداری انبار (ریالی و ارزی)

معرفی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همراهان سیستم گوهر معرفی انواع انبار (به ویژه انبار پایه کار) جهت ایستگاه های تولید معرفی کالاها و انبارهای مختلف همراه با ویژگیهای متنوع و فرمول کالا (شامل روش های قیمت گذاری، گروه ادامه مطلب