معرفی نرم افزار فروش و حسابداری فروش همراهان سیستم گوهر

انجام تنظیمات مدیریتی سیستم و تعیین سطح دسترسی کاربران
تعریف مراکز فروش با در نظر گرفتن کلیه مشخصات ریز و تکمیلی هر مرکز
تعریف مکانهای تحویل کالای فروش رفته
تعریف نحوه های فروش با توجه به فرایند فروش شرکت
تعریف فرم فروش و تعیین اطلاعات مورد نیاز، جهت نمایش در ساختار فرمهای فروش
تعریف و طراحی فرایندهای متنوع فروش و فرمهای مربوطه مطابق با عملیات فروش شرکت
تعیین دسترسی کاربران به فرایند فروش و تعیین اولویت چیدمان فرمها در فرایند فروش
امکان انتخاب آیکون دلخواه برای فرمها و فرایندهای فروش
امکان شماره گذاری فرم های فروش به صورت اتوماتیک و دستی
امکان شماره گذاری ترکیبی فرم های فروش با درج کد جزئیات مربوطه در شماره گذاری
امکان تعیین اطلاعات ثابت موجود در فرمها به صورت پیش فرض، برای هر کاربر، جهت نمایش اتوماتیک در فرمهای فروش (فرمهای فاکتور و پیش فاکتور و …)
تعریف مشخصات کامل مشتریان، همراه با تعیین واسط های فروش برای هر مشتری
تعیین اعتبار مشتریان به صورت ریالی و ارزی
تعیین وضعیت فروش مشتریان (مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق واسط)
گروه بندی مشتریان در سطوح اصلی و فرعی

تهیه دیسکت ماده ۱۶۹ قانون مالیات (ارزش افزوده)

واسط فروش و پورسانت

تعریف مشخصات واسط های فروش به همراه اطلاعات تکمیلی مربوطه
معرفی دوره های پورسانت، همراه با جزئیات مربوطه، به صورت درصدی، مقداری، مبلغی، روزانه، ماهانه، سالانه یا هر بازه زمانی مورد نظر
امکان ارتباط هر واسط به دوره های پورسانت تعریف شده
امکان تخصیص عوامل فروش اعم از مالیات، تخفیفات و … در محاسبه پورسانت
امکان محاسبه پورسانت بر مبنای عملکرد مقداری یا مبلغی
امکان محاسبه پورسانت بر اساس ارتباط با واسط، کالا یا خدمات
محاسبه اتوماتیک پورسانت برای واسط های فروش و نمایش جزئیات مربوطه
گزارش لیست دوره های پورسانت و گزارش دوره های محاسبه شده

تعریف و گروه بندی کالا، خدمات و عوامل فروش

گروه بندی و تعریف کالاها و خدمات قابل فروش
امکان گروه بندی کالا و خدمات مشابه یا متفاوت با گروه بندی موجود در سیستم انبار، جهت تهیه گزارشات مورد نظر فروش بر اساس گروه کالا و خدمات
گروه بندی عوامل فروش بر اساس فروش داخلی و خارجی، ویژگی تعدادی و مبلغی، کالا یا خدمات
تعریف عوامل فروش با تأثیر افزاینده، کاهنده یا خنثی در قیمت فروش
تعیین نحوه محاسبه عوامل در فاکتور (محاسبه عوامل کل کالاها به صورت یکجا یا محاسبه عوامل تک تک کالاها)
امکان انتخاب موارد اجباری (محاسبه اتوماتیک) یا اختیاری (محاسبه دستی) عوامل در فرم های فروش
امکان انتخاب موارد قطعی (غیر قابل ویرایش) یا غیر قطعی (قابل ویرایش) بودن مبلغ یا درصد عوامل در فرم های فروش
امکان ارتباط یا عدم ارتباط عوامل به مشتری، کالا یا خدمات خاص و یا به صورت مستقل
امکان تعیین شرط برای محاسبه عوامل با در نظر گرفتن بازه های مختلف مورد نظر (تعدادی، درصدی، مبلغی و …)
امکان تعیین اولویت محاسبه عوامل در فرم های فروش

عملیات فروش

امکان صدور اعلامیه قیمت یا لیست قیمت
امکان کپی لیست اعلامیه قیمت، ویرایش قیمتها و صدور اعلامیه قیمت جدید
امکان صدور اعلامیه قیمت با اعلام معادل نرخ ارز خارجی و امکان تغییر اتوماتیک نرخ ارز خارجی (با صدور اعلامیه قیمت جدید)
امکان تهیه گزارش اعلامیه قیمتهای موجود از داخل سند
تعریف سطوح مختلف قیمت فروش در اعلامیه قیمت فروش
صدور فرایندی فرم های پیش فاکتور، فاکتور، قرارداد، مجوز حواله خروج، برگشت از فروش یا مرجوعی و …
اختصاص شماره سریال کالا در فاکترو فروش و دریافت لیست سریالهای فروخته شده
صدور فاکتور فروش به صورت ریالی و یا ارزی
امکان ثبت توضیحات تکمیلی در کلیه فرمهای فروش
امکان رویت حساب مشتری در کلیه فرمهای فروش
امکان ثبت اطلاعات وصول، اعم از چک، سفته، اعلامیه بانکی و واریزی به صندوق در فرم های فروش
امکان ثبت اطلاعات حمل در فرم های فروش
امکان اختصاص تاریخ و شماره پیگیری به فرم های فروش
امکان ثبت مبلغ و درصد پیش دریافت در فرمهای فروش
امکان رویت موجودی کالا در فرمهای فروش (موجودی در سطح شرکت، موجودی انبار، موجودی قابل فروش، موجودی رزرو شده و …)
امکان ارتباط پروژه های مختلف به فرم ها و اسناد فروش
امکان تهیه گزارش گردش کالا از داخل سند فروش
گزارش لیست خلاصه فاکتورها و پیش فاکتورها
گزارش فروش به تفکیک مشتریان و گروه مشتریان
گزارش فروش کالا و خدمات به تفکیک هر یک از کالاها و خدمات
گزارش فروش روزانه، ماهانه، فصلی (سه ماهه)، سالانه و بازه های زمانی مختلف مورد نظر (از تاریخ تا تاریخ)
آمار فروش به تفکیک گروه مشتریان، مناطق، گروه محصول
گزارش ریز اقلام فاکتور فروش
گزارش ارزش افزوده و ماده ۱۶۹
گزارش اسامی خریداران فاقد کد ملی یا کد اقتصادی
گزارش های متنوع بر اساس واسط های فروش، عوامل فروش، استان و شهرستان، قرارداد به صورتهای ساده، تحلیلی و سود و زیان
امکان تهیه گزارش های مختلف در قالب نمودارهای متنوع
امکان ثبت شرح مورد نظر آرتیکل های سند حسابداری فروش کالا و خدمات (به صورت شرح متنوع یا انتخاب یک شرح پیش فرض)
صدور کلیه اسناد مربوطه و انتقال خودکار به سیستم حسابداری و …

قراردادهای فروش

تعریف قراردادهای فروش با جزئیات کامل
افزودن کالاها یا خدمات به قرارداد فروش با در نظر گرفتن میزان و قیمت مربوطه
تعیین بازه زمانی مشخص برای هر قرارداد
درج نام نماینده شرکت در جزئیات قرارداد
امکان تعریف الحاقیه افزاینده یا کاهنده به قرارداد
امکان ضمیمه تصویر قرارداد به فرم قرارداد مربوطه
مدیریت و کنترل قراردادها و سفارشات فروش (ثبت قرارداد مشتریان، وضعیت قراردادها و سفارشات و …)
حسابداری فروش و صدور اسناد و انتقال خودکار به سیستم حسابداری و …

فروش فروشگاهی

تنظیمات پایه فروش فروشگاهی به صورت پیش فرض
قابلیت ثبت و محاسبه انواع بیمه ها
تعریف پارامترهای مورد نظر در فاکتور
معرفی انواع سبد کالا
امکان نمایش اعلامیه قیمت در باکس سبد کالا
امکان چاپ فاکتور فروش به صورت دو مرحله ای (شامل مراحل ۱- فروش و صدور قبض، ۲- تأیید و چاپ رسید) و یک مرحله ای (شامل فروش و تأیید)
امکان فراخوانی سبد کالا در فاکتور فروش
امکان اتصال به بارکدخوان در تعریف سبد کالا، اعلامیه قیمت، فاکتور فروش و کلیه فرمهای موجود
محاسبه عوامل افزاینده و کاهنده فروش شامل مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، تخفیفات و …. در فاکتور فروش
امکان نمایش ساعت فروش، ساعت پرداخت، نام کاربر صندوق، نام مشتری، سهم مشتری، سهم سازمان بیمه و انتخاب دیگر پارامترهای مورد نظر در فاکتور چاپی فروش
امکان صدور فاکتور فروش کلیه فروشهای یک روز در قالب یک فاکتور فروش
گزارش فاکتور فروشهای پرداخت شده و پرداخت نشده به صورت مجزا
گزارش فروش روزانه به صورت یکجا
گزارش لیست کلیه فروشها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *