برخی قابلیت های نرم افزار فروش و حسابداری فروش همراهان سیستم گوهر

 • انجام تنظیمات مدیریتی سیستم و تعیین سطح دسترسی کاربران
 • تعریف مراکز فروش با در نظر گرفتن کلیه مشخصات ریز و تکمیلی هر مرکز
 • تعریف مکانهای تحویل کالای فروش رفته
 • تعریف نحوه های فروش با توجه به فرایند فروش شرکت
 • تعریف فرم فروش و تعیین اطلاعات مورد نیاز، جهت نمایش در ساختار فرمهای فروش
 • تعریف و طراحی فرایندهای متنوع فروش و فرمهای مربوطه مطابق با عملیات فروش شرکت
 • تعیین دسترسی کاربران به فرایند فروش و تعیین اولویت چیدمان فرمها در فرایند فروش
 • امکان انتخاب آیکون دلخواه برای فرمها و فرایندهای فروش
 • امکان شماره گذاری فرم های فروش به صورت اتوماتیک و دستی
 • امکان شماره گذاری ترکیبی فرم های فروش با درج کد جزئیات مربوطه در شماره گذاری
 • امکان تعیین اطلاعات ثابت موجود در فرمها به صورت پیش فرض، برای هر کاربر، جهت نمایش اتوماتیک در فرمهای فروش (فرمهای فاکتور و پیش فاکتور و ...)
 • تعریف مشخصات کامل مشتریان، همراه با تعیین واسط های فروش برای هر مشتری
 • تعیین اعتبار مشتریان به صورت ریالی و ارزی
 • تعیین وضعیت فروش مشتریان (مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق واسط)
 • گروه بندی مشتریان در سطوح اصلی و فرعی
 • تهیه دیسکت ماده 169 قانون مالیات (ارزش افزوده)
 • واسط فروش و پورسانت
 • تعریف مشخصات واسط های فروش به همراه اطلاعات تکمیلی مربوطه
 • معرفی دوره های پورسانت، همراه با جزئیات مربوطه، به صورت درصدی، مقداری، مبلغی، روزانه، ماهانه، سالانه یا هر بازه زمانی مورد نظر
 • امکان ارتباط هر واسط به دوره های پورسانت تعریف شده
 • امکان تخصیص عوامل فروش اعم از مالیات، تخفیفات و ... در محاسبه پورسانت
 • امکان محاسبه پورسانت بر مبنای عملکرد مقداری یا مبلغی
 • امکان محاسبه پورسانت بر اساس ارتباط با واسط، کالا یا خدمات
 • محاسبه اتوماتیک پورسانت برای واسط های فروش و نمایش جزئیات مربوطه
 • گزارش لیست دوره های پورسانت و گزارش دوره های محاسبه شده
 • تعریف و گروه بندی کالا، خدمات و عوامل فروش
 • گروه بندی و تعریف کالاها و خدمات قابل فروش
 • امکان گروه بندی کالا و خدمات مشابه یا متفاوت با گروه بندی موجود در سیستم انبار، جهت تهیه گزارشات مورد نظر فروش بر اساس گروه کالا و خدمات
 • گروه بندی عوامل فروش بر اساس فروش داخلی و خارجی، ویژگی تعدادی و مبلغی، کالا یا خدمات
 • تعریف عوامل فروش با تأثیر افزاینده، کاهنده یا خنثی در قیمت فروش
 • تعیین نحوه محاسبه عوامل در فاکتور (محاسبه عوامل کل کالاها به صورت یکجا یا محاسبه عوامل تک تک کالاها)
 • امکان انتخاب موارد اجباری (محاسبه اتوماتیک) یا اختیاری (محاسبه دستی) عوامل در فرم های فروش
 • امکان انتخاب موارد قطعی (غیر قابل ویرایش) یا غیر قطعی (قابل ویرایش) بودن مبلغ یا درصد عوامل در فرم های فروش
 • امکان ارتباط یا عدم ارتباط عوامل به مشتری، کالا یا خدمات خاص و یا به صورت مستقل
 • امکان تعیین شرط برای محاسبه عوامل با در نظر گرفتن بازه های مختلف مورد نظر (تعدادی، درصدی، مبلغی و ...)
 • امکان تعیین اولویت محاسبه عوامل در فرم های فروش

عملیات فروش

 • امکان صدور اعلامیه قیمت یا لیست قیمت
 • امکان کپی لیست اعلامیه قیمت، ویرایش قیمتها و صدور اعلامیه قیمت جدید
 • امکان صدور اعلامیه قیمت با اعلام معادل نرخ ارز خارجی و امکان تغییر اتوماتیک نرخ ارز خارجی (با صدور اعلامیه قیمت جدید)
 • امکان تهیه گزارش اعلامیه قیمتهای موجود از داخل سند
 • تعریف سطوح مختلف قیمت فروش در اعلامیه قیمت فروش
 • صدور فرایندی فرم های پیش فاکتور، فاکتور، قرارداد، مجوز حواله خروج، برگشت از فروش یا مرجوعی و ...
 • اختصاص شماره سریال کالا در فاکترو فروش و دریافت لیست سریالهای فروخته شده
 • صدور فاکتور فروش به صورت ریالی و یا ارزی
 • امکان ثبت توضیحات تکمیلی در کلیه فرمهای فروش
 • امکان رویت حساب مشتری در کلیه فرمهای فروش
 • امکان ثبت اطلاعات وصول، اعم از چک، سفته، اعلامیه بانکی و واریزی به صندوق در فرم های فروش
 • امکان ثبت اطلاعات حمل در فرم های فروش
 • امکان اختصاص تاریخ و شماره پیگیری به فرم های فروش
 • امکان ثبت مبلغ و درصد پیش دریافت در فرمهای فروش
 • امکان رویت موجودی کالا در فرمهای فروش (موجودی در سطح شرکت، موجودی انبار، موجودی قابل فروش، موجودی رزرو شده و ...)
 • امکان ارتباط پروژه های مختلف به فرم ها و اسناد فروش
 • امکان تهیه گزارش گردش کالا از داخل سند فروش
 • گزارش لیست خلاصه فاکتورها و پیش فاکتورها
 • گزارش فروش به تفکیک مشتریان و گروه مشتریان
 • گزارش فروش کالا و خدمات به تفکیک هر یک از کالاها و خدمات
 • گزارش فروش روزانه، ماهانه، فصلی (سه ماهه)، سالانه و بازه های زمانی مختلف مورد نظر (از تاریخ تا تاریخ)
 • آمار فروش به تفکیک گروه مشتریان، مناطق، گروه محصول
 • گزارش ریز اقلام فاکتور فروش
 • گزارش ارزش افزوده و ماده 169
 • گزارش اسامی خریداران فاقد کد ملی یا کد اقتصادی
 • گزارش های متنوع بر اساس واسط های فروش، عوامل فروش، استان و شهرستان، قرارداد به صورتهای ساده، تحلیلی و سود و زیان
 • امکان تهیه گزارش های مختلف در قالب نمودارهای متنوع
 • امکان ثبت شرح مورد نظر آرتیکل های سند حسابداری فروش کالا و خدمات (به صورت شرح متنوع یا انتخاب یک شرح پیش فرض)
 • صدور کلیه اسناد مربوطه و انتقال خودکار به سیستم حسابداری و ...

قراردادهای فروش

 • تعریف قراردادهای فروش با جزئیات کامل
 • افزودن کالاها یا خدمات به قرارداد فروش با در نظر گرفتن میزان و قیمت مربوطه
 • تعیین بازه زمانی مشخص برای هر قرارداد
 • درج نام نماینده شرکت در جزئیات قرارداد
 • امکان تعریف الحاقیه افزاینده یا کاهنده به قرارداد
 • امکان ضمیمه تصویر قرارداد به فرم قرارداد مربوطه
 • مدیریت و کنترل قراردادها و سفارشات فروش (ثبت قرارداد مشتریان، وضعیت قراردادها و سفارشات و ...)
 • حسابداری فروش و صدور اسناد و انتقال خودکار به سیستم حسابداری و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *